Výstavba školy pro chudé děti ve vesnici Mansapur (stát Karnataka, Indie)

Výstavba školy je prvním projektem o.s. PONS 21.

Získat vzdělání v Indii znamená téměř jistotu sehnání práce, uživení sebe, rodiny, svých blízkých. Dává soběstačnost lidem a zároveň je učí, že pokud dostali pomoc od jiných, měli by ji poskytnout i oni druhým. K tomu jsou vedeni svými učiteli a vychovateli. Takové řešení podpory chudých lidí vidíme jako velmi dobré, systémové a efektivní. Díky garanci biskupství v Belgaum máme jistotu, že vybrané prostředky budou správně použity a i naší osobní účastí na projektu v ČR i Indii toto garantujeme.

Na výstavbu školy je třeba vybrat celkem 7 500 000,- Kč. Podívejte se na aktuální stav kontaDěkujeme všem, kteří zasláním finančních prostředků přispějí k realizaci tohoto projektu.

Jak můžete pomoci? Čtěte zde

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout  fotografie i video dokumentující vznik školy od prvního výkopu po slavnostní otevření v roce 2016.

Projekt výstavby školy v indickém Mansapuru

Hlavním záměrem projektu je vybudovat základní školu pro chudé děti ve vesnici Mansapur a umožnit tak kvalitní vzdělání dětem z vesnice a okolí.

Ve vesnici je nově postaven kostel sv. Josefa a dům pro řádové sestry Řádu misionářek Královny apoštolů. Pan biskup Peter Machado, do jehož diecéze Mansapur patří, nás požádal o podporu výstavby školy. Hlavním důvodem pro toto jeho rozhodnutí jsou velmi dobré podmínky pro činnost školy – její výstavbu podporují místní lidé napříč vyznáním, má podporu místní samosprávy, je pro ni vhodné místo, má zajištěno provozování řádovými sestrami, díky blízké železnici může být využívána i pro různá další vzdělávání a aktivity. Vedením celého projektu z indické strany pověřil právě řádové sestry.

Náklady na výstavbu školy se pohybují v rozpětí 2 až 7 mil. Kč. Proč tomu tak je? Úroveň školy se může přizpůsobit vybraným finančním prostředkům. Základní úroveň počítá s mateřskou školkou, 3 třídami a výukou angličtiny od páté třídy. Nejvyšší úroveň počítá s mateřskou školkou, 9 třídami, jídelnou, knihovnou, výukou angličtiny od první třídy. A pak jsou možnosti mezi oběma úrovněmi. Místní by si samozřejmě přáli nejvyšší úroveň, protože by tím velmi stoupla možnost studia jejich dětí na vysokých školách. Nákladově se pohybujeme asi tak 10x níže, než by stála taková škola v ČR (a možná i více), ale stejně jde o nemalé finanční částky. Za velmi důležitou věc považujeme skutečnost, že je řádovými sestrami zajištěna kvalitní výuka a dlouhodobé provozování školy.

V lednu 2013 jsme poslali první částku na výstavbu školy ve výši 300 000 Kč. Mohly tak začít vyměřovací práce a práce na základech školy. V Indii je od června období dešťů, a tak další práce budou pokračovat od konce září. Věříme, že se nám i za vaší pomoci podaří sehnat dostatečné množství peněz na další práce.

O výstavbě školy budeme podrobně informovat na našich webových stránkách. Díky internetu není problém mít aktuální informace o průběhu stavby. Také plánujme v příštím roce osobně Mansapur navštívit. Jsme si vědomi toho, že úspěšného výsledku dosáhneme i tím, když budeme maximálně transparentní a dobře budeme komunikovat se stávajícími i potenciálními dárci. Pro toho, kdo podpoří projekt větší částkou a bude se chtít osobně přesvědčit o tom, jak je s penězi naloženo (a má prostředky na cestu do Indie), není problém zorganizovat cestu do Mansapuru a zajistit servis od indických přátel.

Jeden ze základních principů činnosti PONS 21 je, že všechny vybrané peníze se musí použít ve prospěch určeného projektu – tedy všechny režijní náklady (tj. zejména administrativa, cestovné) si platí členové výkonné rady ze svých prostředků. Pro sdružení pracují zdarma.

Kontakt

Pons 21, z.s. Chodská 489/1
602 00 Brno
ČÚ: 244271528/0300
IBAN: CZ58 0300 0000 0002 5825 4075
BIC: CEKOCZPP
ČÚ sbírky Hledáme 1000 Marií: 258254075/0300
+420 724 643 102,
+420 603 558 260
pons21@email.cz