O nás

PONS 21, o.s. je občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra pod číslem jednacím VS/1-1/83726/11-R. Stanovy sdružení jsou volně ke stažení.

Občanské sdružení PONS 21 (MOST 21 – z latiny) – v názvu se odráží myšlenka budovat „mosty“ mezi  lidmi a díky nim zajišťovat dobré podmínky pro život na obou stranách mostu. Naším cílem je, abychom se při naši činnosti opírali o pevné pilíře, abychom byli správně ukotveni, aby naše cesta měla správný směr a abychom dovedli spojovat i jiné cesty…

Kdo jsme?

Skupina dobrých přátel, která se zná od dětství a během té doby (více než 30, 40 let) spolu prožila, podporovala a uspořádala řadu akcí (tábory, koncerty, výstavy, divadla, charitu, poutě, zájezdy, opravy, stavby…).

Proč jsme zahájili tuto činnost?

V říjnu 2010 jsme navštívili jihozápadní část Indie – stát Karnataka. Cílem naší cesty bylo poznat podmínky života místních obyvatel – zejména dětí, jejich potřeby, možnosti, přání, sny. Cestu jsme uskutečnili na pozvání místního biskupa Petera Machada a jeho spolupracovníků, kteří organizují a zajišťují řadu podpůrných činností pro nejchudší obyvatele.

Základním principem jejich práce s chudými je naučit je postarat se sami o sebe a dále i pak pomáhat dalším potřebným – bez rozdílu vyznání. Hlavním používaným nástrojem je vzdělávání chudých dětí. K zajištění této činnosti potřebují finance na vzdělávání a na pořízení základních prostředků pro rozjezd hospodaření rodin, vesnic (nákup domácích zvířat, nástroje na práci, zajištění pitné vody, atd.).

Tento jejich systémový přístup, osobní seznámení s životem v chudých vesnicích, návštěvy v sponzorovaných školách a již uskutečněná práce místních lidí za podpory biskupství nás oslovila natolik, že jsme se rozhodli pomoci s jedním plánovaným projektem v této oblasti – stavbou nové školy ve spádové vesnici Mansapur. Vybudováním školy v tomto místě se dostane vzdělání velkému počtu chudých dětí, které jinak kvůli velké vzdálenosti do města školu nemohou navštěvovat. A negramotní lidé nemají v dnešní Indii šanci na důstojný život – jak jsme bohužel viděli v každodenní realitě.

Protože naši činnost ve prospěch tohoto projektu provádíme zdarma, garantujeme Vám použití všech zaslaných finančních prostředků na tento projekt (v případě shromáždění více financí na další konkrétní projekty v Indii). Pokud můžete pomoci jakoukoliv částkou i Vy, budeme Vám za to vděčni, a hlavně za to budou vděčny děti z oblasti Mansapuru – a my Vás budeme o jejich studiu a životě informovat.

Výkonnou radu tvoří:

- Ing. Antonín Nekvinda, předseda Výkonné rady - nar. 1966, žije v Brně, povoláním manažer

- Karel Kratochvil - nar. 1958, žije v Brně, povoláním technický pracovník

- MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. - nar. 1968, žije v Brně, povoláním lékař

- Mons. Josef Suchár - nar. 1958, žije v Neratově v Orl.h., povoláním kněz

- Ing. Ludvík Škrob - nar. 1956, žije v Rousínově, povoláním podnikatel

Kontakt

Pons 21, z.s. Chodská 489/1
602 00 Brno
ČÚ: 244271528/0300
IBAN: CZ58 0300 0000 0002 5825 4075
BIC: CEKOCZPP
ČÚ sbírky Hledáme 1000 Marií: 258254075/0300
+420 724 643 102,
+420 603 558 260
pons21@email.cz